Välkommen till hemsidan för

Kriminalvårdens KamratföreningKamratföreningen grundades 1999 på initiativ av de tre pensionerade regioncheferna Clas Amilon, Gunnar Lindberg och Björn Nilsson.

Föreningens syfte är att skapa förutsättningar för att under trivsamma former hålla kontakt med tidigare arbetskamrater, men också att värna om f.d. kriminalvårdares kunskaper och erfarenheter - som stöd för en positiv utveckling av kriminalvården. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom sammankomster med föredrag, studiebesök m.m. på riks- och regional nivå, digitala gästföreläsningar (med Zoom) samt information via hemsida och medlemsutskick.

Medlemmar kan vara de som avgått med pension eller som övergått till annat arbete, men också de som fortfarande arbetar kvar inom kriminalvården. Alla generationer och befattningar är välkomna!

Kamratföreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar för en human kriminalvård och människors lika värde.

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Det är enkelt att bli medlem - klicka på knappen till vänster och maila namn och adress till oss!

Föreningens webb-adress är www.krimkamrat.se och epost-adressen krimkamrat@telia.com