Välkommen till hemsidan för

Kriminalvårdens Kamratförening

Medlemsinfo

Kamratföreningens ordförande är Sten-Åke Lövdahl, Mjölby.
Övriga ledamöter i styrelsen är:
   Wivi-Ann Heurlin-Krantz, Linköping, kassör
   Gunnar Warren, Malmö, sekreterare, webb-ansvarig
   Cathrin Ahlgren, Umeå
   Thomas Ekbom, Stockholm, Zoom-ansvarig
   Elisabeth Kwarnmark, Mölnlycke

Kontakta styrelsen via mail.
Telefonnummer finns i informationsbroschyren.Här kan du läsa föreningens stadgar.