Välkommen till hemsidan för

Kriminalvårdens Kamratförening

Kamratstipendiet

Kamratföreningen delar sedan 2007 en gång om året ut ett stipendium till en god kamrat
- någon som gör eller har gjort en insats utöver det vanliga gentemot kolleger eller en klient/intagen.

Här är våra stipendiater:

2007  Bengt Åkesson, Vellinge
2008  Örjan Lindskog, Kristianstad
2009  Ulla Antonsson, Nyköping
2010  Pelle Degerberg, Norrköping (postumt)
2011  Hasse Pettersson, Eskilstuna
2012  Anna Andersson, Luleå
2013  Annika Bergelius, Österåker
2014  Jan Bäckström, Skärholmen
2015  Lars Klasson, Skänninge
2016  Karin Åhlén, Uppsala
2017  Michael Henningsohn, Mariestad
2018  Thomas Johansson, Färingsö
2019  Gert Törnqvist, Malmö
2020  Anna Selldén, Norrköping
2021  Nadi Memedi, Jönköping
2022  Petra Råsberg, Norrköping
2023  Martin Magnell, Malmö


Det står envar fritt att föreslå kandidater till kamratstipendiet. Kontakta styrelsen om Ditt förslag!
Nomineringar görs senast den 15 februari varje år (OBS datum!).